วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 – กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

วันที่ 27 กรกฏาคม 2564  นำโดย นายก อบต.สังคม และ สมาชิกสภา อบต.สังคม

พนักงานข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

 

 

 

     

0