วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ตรวจคัดกรองโควิด-19

Posted by:

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่ตรวจคัดกรองโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

0