ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน อบต.สังคม โดยผู้ดูแลเด็กเล็ก นำอาหารกลางวันส่งเด็กเล็กถึงที่บ้าน ตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 (ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Posted by:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าประทาน อบต.สังคม

โดยผู้ดูแลเด็กเล็ก นำอาหารกลางวันส่งเด็กเล็กถึงที่บ้าน

ตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 (ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

วันที่ 20 เมษายน 2564

0