องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดอบรม กกต

Posted by:

           วันที่ 7 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดอบรม กกต.อบต. และคณะอนุกรรมการ

ผู้ช่วยเหลือ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สังคม

 

 

 

 

 

0