เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ออกติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามจุดติดประกาศแต่ละหมู่บ้าน

Posted by:

เจ้าหน้าที่ อบต.สังคม ออกติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตามจุดติดประกาศแต่ละหมู่บ้าน

0