โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เครือข่ายฯ การดำเนินงานช่วยเหลือฟื้นคืนชืพและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Posted by:

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เครือข่ายฯ การดำเนินงานช่วยเหลือฟื้นคืนชืพและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันที่ 8 เมษายน 2564

 

 

0