โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้สารชีวภาพสำหรับพืช

Posted by:

อบต.สังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้สารชีวภาพสำหรับพืช ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

0